LIFESTYLE

[สูตรอาหาร] ดังโงะสามสี แบบอาหารคาว

เดือนเมษายนนั้นเป็นเดือนแห่งฤดูใบไม้ผลิ ที่ดอกไม้ชนิดต่างๆ จะพากันผลิบานอวดความสวยงามให้ได้ชมกัน โดยเฉพาะดอกซากุระ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมการชมดอกไม้ หรือ “[...]