LIFESTYLE

ปีใหม่นี้ กินอะไรดีที่โทโฮกุ?

อีกแค่ไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่แล้ว ยังรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มต้นปี 2017 ไปเอง ปีใหม่ทั้งทีก็ต้องมีการเฉลิมฉลองกันจริงมั้ยคะ? คนญี่ปุ่นเองก็เช่นกัน ในโอกาสพิเศษอย่างการเริ่มต้นปีใหม่ อะไรๆ มันจะจะต้องพิเ[...]