LIFESTYLE

[อาโอโมริ]เที่ยวฮิโรซากิกับ”แม่มดเรื่อยเปื่อย” (ตามรอยอนิเมชั่น Flying Witch)

ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2016 มีแม่มดฝึกหัดคนนึงได้เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของภูมิภาคโทโฮกุในประเทศญี่ปุ่น และได้ไปสถานที่ต่างๆ มากมายในอาโอโมริ ถ้าเราลองตามรอยเธอไป อาจจะได้พบเ[...]
LIFESTYLE

[สูตรอาหาร] ดังโงะสามสี แบบอาหารคาว

เดือนเมษายนนั้นเป็นเดือนแห่งฤดูใบไม้ผลิ ที่ดอกไม้ชนิดต่างๆ จะพากันผลิบานอวดความสวยงามให้ได้ชมกัน โดยเฉพาะดอกซากุระ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมการชมดอกไม้ หรือ “[...]